Tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin en büyük Turizm Merkezlerinden birisi olan Alanya özellikle Turizm belgeli tesis sayısı bakımından oldukça hızlı bir şekilde gelişmiştir. 1983 yılında belgeli tesislerdeki 3141 yataklık kapasite 2006 yıl sonu itibarı ile 80.167 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Ancak 2006 yılında yapılan denetimlerde eksikleri giderilinceye kadar Alanya'da Turizm Bakanlığının 9 İşletme ve 3 yatırım belgesi ile hizmet veren 984 oda 2003 yatak kapasiteli 12 tesisin Belgeleri iptal edilmiştir. 24 oda ve 56 yataklı bir tesis ise sosyal amaçlı tesise dönmüştür. Yıllardır yatırım belgesi ile hizmet veren 1081 Oda ve2605 yatak kapasitesine sahip 9 tesis işletme belgesi almıştır. 270 oda 590 yatağa sahip 2 turizm işletme belgeli, 2552 oda 7071 yatağa sahip 38 belediye belgeli tesis işletme sahibi değiştirerek veya yeniden yapılanarak farklı isimlerde 2006 sezonunda hizmete girmiştir. Aynı dönemde 4759 oda ve 12967 yatağa sahip 160 tesis özellikle Mahmutlar, Oba ve Tosmur beldelerinde kapanarak konut amaçlı kullanıma dönüştürülmüştür. Yabancılara konut satımının serbest bırakılmasının da bunda büyük etkisi olmuştur. 2006 yılı içinde Irak Savaşı, İran - Amerikan siyasi gerginliği, 2007 yılında yapılacak seçimlerle ile ilgili beklentiler turizm yatırımlarının bir bölümünün durmasına neden olmuştur. Ancak yatırımı devam eden 34 adet turizm yatırım belgeli ve bazı belediye belgeli tesisler 2007 yılında hizmete girecektir. 2006 yılında 2949 oda ve 6390 yatak kapasitesine sahip 19 yeni tesis yatırım teşviki alırken, 1630 oda 3293 yatak kapasitesine sahip 11 tesisin yatırım belgesi iptal edilmiştir. 2006 yılında turizm yatırım belgeli tesislerde patlama yaşanmış, 6791 oda 14692 yatak kapasitesine sahip 34 tesis proje ve yatırım aşamasına gelmiştir.
Alanya'da 2006 yılında toplam tesis sayısındaki gelişmeye baktığımızda tesis sayısında % 15,3 oranında bir düşüş görülmekle beraber yatak sayısında küçük de olsa bir artış gerçekleşmiştir. Tesis sayısındaki gerileme; özellikle aile pansiyonculuğu, apart otel ve apart pansiyonlarda artan maliyetlere rağmen döviz kurlarında yaşanan gerileme, büyük tesislerin her şey dahil sistemine geçmeleri ve küçük işletmelerin bu sistemle rekabet edememeleri ve sonucunda ekonomik krize girmelerinden kaynaklan-maktadır. Kapanan tesislerin % 55.6 oranındaki büyük kısmının apart otellerden oluşması ve araştırmalar sırasında apart otellerin, apart pansiyon ve pansiyonların büyük bir kısmının konuta dönüştüğünün tespit edilmesi, esnafın büyük bir kısmının turist var ama otellerinden çıkmıyor şikayetleri turizmde bir şeylerin yanlış gittiğini ve acilen bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğini göstermektedir.

Alanya'daki Yatak, Yabancı Turist Konaklama ve Geceleme Sayısı
YıllarTesisToplam YatakYabancı TuristGeceleme
199769188. 024698. 6286. 678. 880
199871597. 45317. 3125. 778. 041
1999768106. 355418. 5374. 009. 585
2000745104. 711677. 3406. 658. 252
2001747112. 957866. 1308. 540. 012
2002768122. 6631. 029. 3509. 844. 710
2003722127. 432988. 7859. 479. 480
2004748133. 3611. 133. 61611. 030. 084
2005790146. 3021. 464. 68613. 459. 784
2006669147. 3031. 357. 55413. 466. 205

Türkiye son yıllarda turizmde bir atılım yaşarken özellikle yurt dışında çalışan veya yabancı ülke vatandaşlığına geçen çok sayıda Türk asıllı ziyaretçilerinde turistik ziyaretine uğramaktadır. Bu oran % 5 -15 arasında değişmeye başlamıştır. Ülkemize 2005 yılında 24.124.501 ziyaretçi, 2006 yılında ise 23.148.689 ziyaretçi gelmiştir. Türkiye'ye 2006 yılında gelen turist sayısını incelediğimizde 19.275.948 yabancı ziyaretçi, 3.872.721 yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere 23.148.689 kişi geldiğini görüyoruz.

Antalya'ya gelen turist sayısı 2005 yılında % 20.42 oranında bir artış göstererek 7.281.899 ziyaretçi, 2006 yılında ise % 11.83 oranında bir düşüşle 6.420.636 kişi olarak gerçekleşmiştir. Turist sayısındaki gelişmeler Alanya'ya gelen turist sayısı ve turizm gelirine de yansımaktadır. 2002-2006 yılları arasında turist sayısındaki artış Antalya'da % 29.54, Türkiye genelinde % 74.75 olarak gerçekleşmiştir. Antalya'ya 2006 yılında 6.011.183'ü yabancı ziyaretçi, 409.453'ü de Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6.420.636 kişi ziyaret etmiştir. Antalya'ya gelen turist sayısı Türkiye'ye gelen turistlerin % 27.74'ünü oluşturmuştur.

Yıllar1997199819992000200120022003200420052006
Tesis Başına Yatak Oranı127,39136,30138,48140,55151,21159,72176,50178,37185,32241,88
Yatak Başına Turist Oranı7,946,333,946,477,678,397,768,4310,019,22

Alanya'da 1998 ve 1999 yıllarında yaşanan kriz nedeniyle düşen turist sayısına karşılık 2000 yılında yeniden bir yükselme trendine girmiştir. Alanya'ya gelen turistlere ilişkin son 20 yıllık veriler dikkatle incelendiğinde 4-5 yıllık bir süreçte bir artış döneminden sonra bir turizm döneminde kriz yaşandığı görülmektedir. Alanya'da 1997-2006 yılları arasında Alanya'daki otel sayısı % 3.2 azalırken, otellerdeki yatak sayısı % 67.3 oranında artarken turist sayısı % 96.9 oranında artmıştır. Ancak bu dönemde Alanya'da geceleme oranında reel olarak bir ilerleme yaşanarak kişi geceleme oranı 9.56'dan 9.92 gecelemeye çıkmıştır. Gelen turistlerin 2 haftalık tatile doğru geçiş yaptığı anlaşılmaktadır.

Antalya'ya Gelen Yabancı Turistlerin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR

2002

2003

2004

2005

2006

Ocak

65. 562

102. 947

114. 112

140. 464

111. 475

Åžubat

106. 168

113. 935

157. 040

185. 510

110. 601

Mart

230. 822

117. 458

205. 552

316. 767

207. 248

Nisan

311. 753

188. 094

383. 959

432. 106

442. 700

Mayıs

529. 930

385. 780

682. 088

835. 073

650. 287

Haziran

590. 104

541. 788

687. 982

852. 378

862. 050

Temmuz

733. 736

723. 331

910. 457

1. 104. 557

1. 030. 174

AÄŸustos

745. 160

823. 108

945. 704

1. 008.486

1. 024. 706

Eylül

706. 112

668. 848

796. 520

893. 191

763. 347

Ekim

566. 481

616. 922

739. 558

786. 434

540. 353

Kasım

226. 904

257. 202

289. 638

215. 499

153. 441

Aralık

125. 672

142. 535

134. 558

113. 559

114. 801

TOPLAM

4. 938. 404

4. 681. 948

6. 047. 168

6. 884. 024

6. 011. 183

Alanya kış aylarında açık olan otel sayısının artmasına rağmen özellikle yaz aylarında turizme hizmet veren bir şehrimizdir. Sezon genel olarak Mart-Nisan aylarında başlamakta ve Kasım ayı sonuna kadar uzamaktadır. Alanya'ya gelen yabancı turist sayısı da buna bağlı olarak değişmektedir. Son yıllarda Noel veya Paskalya tatiline gelen turist sayısında da bir artış yaşanmaktadır. Ayrıca Alanya'da konut ve işyeri sahibi olan ve ikamet izni alan yabancı ülke vatandaşlarının da sayısı hızla artmaktadır. Bu nedenle yabancı turist sayılarının aylara göre dağılımlarının bilinmesinde büyük yarar bulunmaktadır. Antalya'ya hava ve deniz yoluyla gelen turistlerin aylık dağılımları yukarıdaki tabloda verilmektedir. Yukarıdaki tablo-dan da görüleceği gibi 2005 yılında gelen turist sayısı rekor kırmış ve 1999 yılında yaşanan turizm krizine göre Antalya'ya gelen turist sayısı % 267 oranında artmıştır. Antalya'da kış aylarında gelen turist sayısı diğer dönemlerin % 10'u civarında gerçekleşmektedir. Alanya'da Kış aylarında da turist sayısını arttırmak için bölgede kış turizmi potansiyeli bulunan Saklıkent ve Akdağ Kayak Merkezlerinin geliştirilmesi için acil teşvik tedbirleri alınmalı ve yaz turizminin alternatifleri acilen geliştirilmelidir.
Alanya'da yerli turistlerin sayısı ise özellikle bayram tatillerinde ve okulların kapanmasından sonra Haziran-Temmuz dönemlerinde artmakta ve Eylül sonunda okulların açılma tarihine kadar sürmektedir. Alanya'ya gelen yerli turistlerin büyük bir kısmı yazlıkları tercih ederken, özellikle yabancı turistlerin sayısının azaldığı dönemlerde indirime giren konaklama fiyatları nedeniyle turizmin bir kurtarıcısı haline gelmektedir. Ancak yerli turist sayısına ait istatistiksel verilerin tam olarak belirlenmesi mümkün görünmemektedir.
1980'li yıllardan itibaren Türk turizm sektörünün gelişmesi ve o dönemde başlayan yatırım teşvikleri ve girişimcilerin kendi gayretleri Dünya turizmi yanında Türk turizminin de rekabet edecek seviyeye ulaşması gurur verici bir unsurdur. Ülkemiz, varolan güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, dünya coğrafyasında stratejik önemi ve turizm tesislerinin kalitesi ile Dünya turizm pastasından en büyük payı almayı hakkeden ülkelerden birisidir. Ancak temel sorunumuz olan ulusal tanıtım çalışmalarının yetersiz olması ; turizm sektörünün yerel turizm sektörünün yerel tanıtım çalışması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Alanya'da hizmet sektörü tesis bazında gelişirken, turizmde hizmet anlayışında yeterli kalite ve profesyo-nellik sağlanamamıştır. Artan tesis sayısı, vasıflı eleman sayısının yeterli olmaması, turizmdeki dalgalan-malar, beklentilerin yüksek olmasına rağmen turizm gelirinin istenen seviyelere çıkmaması, küçük işlet-meler için her zaman bir handikap olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yatırım fizibilite çalışmalarının tam anlamıyla yapılamaması ve yetersiz finansmanla kredi alınarak yatırıma gidilmesi ekonomik krizler ve turizmdeki dalgalanmalar nedeni ile artan yüksek faizli kredi baskısına düşen işletmeciler için hüsranla sonuçlanmakta ve tesisler el değiştirmektedir. Alanya'da özellikle son yıllarda apart otel olarak çok sayıda tesisin açıldığı, tesislerin birkaç dönem sonunda kapandığı, başka işletmelere kiralandığı ve merkezi otoriteden uzak olan tesislerin verimli bir şekilde işletilemediği görülmektedir.
2006 Yılında Tanıtım Amacıyla İştirak Edilen Fuarlar
Fuarın AdıÜlkeŞehirFuar Tarihi
VakantiebersHollandaUtrecht10 - 15 Ocak 2006
Reiseliv 2006NorveçOslo12 - 15 Ocak 2006
Ferien 2006AvusturyaViyana12 - 15 Ocak 2006
MaktaFinlandiyaHelsinki19 - 22 Ocak 2006
ITF Slovakia TourSlovakyaBratislava26 - 29 Ocak 2006
Reisen 2006AlmanyaHamburg08 - 12 Åžubat 2006
VakantiesalonBelçikaBrüksel09 - 13 Şubat 2006
Holiday WorldÇek Cumh.Prag23 - 26 Şubat 2006
EMITT - İstanbul 2006Türkiyeİstanbul23 - 26 Şubat 2006
H.F.EDanimarkaHerning24 - 26 Åžubat 2006
VivatturLitvanyaVilnius03 - 05 Mart 2006
ITB BerlinAlmanyaBerlin08 - 12 Mart 2006
UtazasMacaristanBudapeÅŸte16 - 19 Mart 2006
Salon Mondial Du TourismeFransaParis16 - 19 Mart 2006
MITTRusyaMoskova22 - 25 Mart 2006
Reise CampingAlmanyaEssen22 - 26 Mart 2006
Tour 2006İsveçGöteborg23 - 26 Mart 2006
TT KatowicePolonyaKatowice31 Mart - 2 Nisan 2006
TT WarsawPolonyaWarsaw21 - 23 Eylül 2006
Romance of Turkey PropertyİngiltereBirmingham21 - 24 Eylül 2006
MED TravelTürkiyeAntalya02 - 04 Kasım 2006
WTMİngiltereLondra06 - 09 Kasım 2006

Alanya'da hizmet veren turizm tesislerinde bölgenin tanıtım eksikliğinden şikayet edilmesine rağmen ciddi bir pazarlama problemi yaşanmaktadır. Turizm dönemi açılmadan önce seyahat acenteleri ile yapılan pazarlama sözleşmelerinde tesislerin doluluk oranlarını arttırmak için fiyat indirimleri çok yaygınlaşmıştır. Büyük tesislerde ise her şey dahil fiyat anlaşmaları yapılmakta, sürümden kazanma anlayışı yaygınlaşmaktadır. Konaklama tesislerinin gelirleri azalırken yurt dışındaki seyahat ve ulaştırma sektörünün kar oranlarının paket tur içindeki paylarında yükseliş yaşanmaktadır. Dolayısıyla turizm pasta-sından aslan payı yurt dışında kalmaktadır. Uluslar arası turizm pazarında faaliyet gösteren seyahat acentelerinin ise bölgede kiraladıkları tesis veya satın aldıkları tesislerin sayısı ise hızla artmaktadır.

Alanya'da ALTAV bünyesinde örgütlenen turizmciler bölge tanıtımları için yurt dışı turizm fuarlarına katılarak Alanya ve turizm hizmetleri tanıtmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında basılı malzeme olarak fuarlarda dağıtılmak üzere Alanya takvimi ve Alanya broşürü hazırlanarak yurt dışı fuarlara iştirak edilmiştir. Alanya'nın tanıtımı amacıyla yapılan fuar tanıtımları kadar spor alanında yapılan uluslararası etkinliklerde büyük önem taşımaktadır. Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının da büyük destek verdiği Altav bünyesinde yer alan kuruluşlar tarafından ödül konulan yarışma ve müsabakalara her geçen gün ilgi daha da artmaktadır. İspanya denildiği zaman akla gelen Boğa Güreşleri ve Antalya'da yaratılan Golf Turizmi gibi Alanya'da da yaratılan Triatlon, Yüzme Maratonu, Plaj Voleybolu ve Plaj Futbolu gibi etkinlikler Alanya turizminin uluslararası yayın yapan TV'lerin Spor kanallarında yer almaktadır. Alanya'da spor altyapısı Futbol kamplarının da yapılacağı bir özellik taşımaktadır. Yapılacak çalışmalar hem uluslararası alanda tanınmış büyük futbol klüplerinin kamp literatürüne geçirilmesine imkan verirken, sporun gelişme-sine ve tanıtıma da hizmet edecektir.

Alanya'da Hizmet Veren Turizm Tesisleri

31. 12. 200531.12.2006
SınıflandırmaTesisOdaYatakTesisOdaYatak
Turizm Ä°ÅŸletme Belgeli24933. 05777. 13124834. 18880. 167
Belediye Ä°ÅŸletme Belgeli54125. 07369. 17142124. 70867. 136
Toplam Belgeli79058. 130146. 30266958. 896147. 303

Alanya'da yıllar itibariyle gelişen turizm tesislerinde büyük bir patlama yaşanmıştır. Belediye belgeli tesisler Turizm Bakanlığından belge alan tesislerin yatak sayısını yakalamıştır. Son yıllarda özellikle apart otel şeklinde yapılan belediye belgeli tesislerin toplam yatak sayısı 2005 yılında % 51.2, 2006 yılında % 48.2 olarak gerçekleşmiştir. Turizm Bakanlığından belgeli 4 ve 5 yıldızlı tesislerin oranının toplam tesis sayısı içindeki oranları % 37.1'e, toplam yatak sayısındaki oranları ise % 61.9'a yükselmiştir.

Alanya'da turizm doluluk oranlarının belirlenmesi için yapılan çalışmalarda ilk olarak Konaklama Bilgi Sistemi (Konbis) oluşturulmuştur. 4 yıldır Alanya bölgesinde sokak sokak tesis taramasına gidilmek-tedir. İşletmelerin Turizm İşletmecileri Dernekleri, Otelciler ve Pansiyoncular Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alanya ve Belde Belediyeleri ile Turizm Bakanlığından alınan bilgiler ile çıkartılan Turizm İşletme-lerinin envanterine göre bütün işletmelere tesisler ile ilgili bilgilerin sadece istatistiksel bilgiler için kullanılacağı garantisi verilerek örnekleme yoluyla aylık doluluk rakamları tespit edilmektedir. Ancak tesis-lerin turizm sezonunu farklı dönemlerde uygulaması, yaz sezonu veya bütün yıl açık kalan tesislerin özelliklerinin farklılık gösterdiği aşikardır. Bu nedenle 2005 yılına kadar yayınlanan tesis doluluk oranları bazı kurum ve kuruluşlar tarafından belediye belgeli ve turizm işletme belgesine sahip işletmelerinin geneline kıyaslama yapıldığından ve yanlış anlaşmalara neden olduğundan durdurulmuştur.

Alanya'nın 1997-2006 Arasındaki Turizm Geliri

Yıl

K.B.O.H

Yab.Turist

Toplam Gelir

1997

758, 0 $

698. 628

529. 560. 024 $

1998

727, 0 $

617. 312

448. 785. 824 $

1999

743, 0 $

418. 537

310. 972. 991 $

2000

823, 0 $

677. 340

557. 450. 820 $

2001

932, 0 $

866. 130

807. 233. 160 $

2002

934, 0 $

1. 029. 350

961. 412. 900 $

2003

943. 0 $

988. 785

932. 424. 255 $

2004

969. 0 $

1. 133. 616

1. 098. 473. 904 $

2005

942. 0 $

1. 464. 686

1. 379. 734. 210 $

2006

893. 0 $

1. 357. 554

1. 212. 295. 722 $

Alanya'nın turizm gelirinin hesaplamasında kullanılan değerler, 1997-2000 yılları arasındaki değerler Merkez Bankasının Turizm Geliri hesaplamasında kullandığı değerlerdir. Turizm Bakanlığı 1991 yılından sonra turizm geliri araştırması yapmamış, Merkez Bankasının araştırma ve değerlerini kullanmış-tır. 2002 yılından itibaren Turizm Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yeniden yapılmaya başlanan "Çıkış Yapan Ziyaretçi Anketi" sonuçları kullanılma başlanmıştır.

Alanya'ya son 10 yıllık gelen turist sayısı incelendiği en yüksek turist sayısının 2005 yılında geldiği görülür. Turizmde kara yıl olarak bakılan 1999 yılına göre 2005 ve 2006 yılı değerlerini incelediğimizde 2005 yılında gelen turist sayısının 1999 yılına göre % 249.95 oranında arttığı, toplam turizm gelirinde ise toplam gelirinin dolar bazında % 343,7 oranında arttığını, 2006 yılında ise 1999 yılına göre turist sayısında % 224.36, turizm gelirinde ise dolar bazında ise % 289.84 oranında artmıştır. 2005 ve 2006 yıllarını karşılaştırırsak gelen turist sayısına ve turist profiline bağlı olarak turistlerin kişi başına ortalama harcamasının (KBOH) % 5.2 oranında gerilerken turist sayısında % 7.31, toplam turizm gelirinin ise dolar bazında % 8.79 oranında azaldığını görüyoruz. Ancak turizmde değerlendirme yapılırken 2003 yılı başında 1,6397 YTL olan 1 $'ın 2006 yılı başında 1,3418 YTL ve 2007 yılı başında 1,4056 YTL olduğu, diğer taraftan TUİK tarafından hesaplaması değiştirilen yıllık fiyat artışları endeksine göre 2005 yılında % 5.9 ve 2006 yılında % 9.6 olarak arttığı göz önünde alınarak değerlendirilmesi gerekir. Türk Lirasının $ karşısında değer kazanması ve enflasyon artışı yanında Alanya'ya gelen turistlerin profiline bağlı olarak KBOH miktarının da azalması turizmcilerin gelirlerinde ciddi azalmalar yaşatmaktadır. Gelen turistlerin kişi başına ortalama harcamasına bakıldığında en yüksek harcamayı gerçekleştiren turistler 1993 yılında gelmiştir.

Antalya'ya gelen turist profili ve turistlerin miktarlarındaki değişimler turizmciler için gelecek sezona hazırlık yapmak için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Antalya gümrük kapısından giriş yapan yabancıların milliyetlerine göre dağılımları ve giriş yapan yabancıların toplam giriş içindeki payları (%) olarak incelemeye alınmıştır. 2000 yılından itibaren Türkiye'ye gelen yabancılar milliyetlerine göre ince-lenmiş Antalya'ya gelen yabancıların yoğunluğu dikkate alınarak 21 ülke belirlenmiş ve 1996 yılı baz alınarak üç aşamada değerlendirilmiştir. Ancak turizmde yaşanan hızlı dalgalanmalar zaman içerisinde yabancıların profilini de etkilemeye başlamıştır. Bağımsız Devletler Topluluğundan gelen ülkelerdeki farklılıklar ve Avrupa Birliğine giren ülkelerin profilleri de incelemeye dahil edilmiştir. Ve 2002 yılı değerleri esas alınarak 21 ülke 38 ülkeye çıkartılmıştır. Geri kalan ülkeler toplu olarak değerlendirilmiştir. Yine 2002 yılından itibaren yurt dışında çalışan veya çalıştıkları ülkelerin vatandaşlığına geçerek çift ülke vatandaş-lığı elde eden vatandaşlarımızdan Antalya'ya seyahat amacı ile gezmeye gelen Türk vatandaşları da ayrı bir kategoride incelenmiştir. Yapılan çalışmalar değişik bir formda 70-72 sayfalar arasında detaylı olarak verilmeye başlanmıştır. Verilen tablolar incelendiğinde son beş yılda Antalya'ya gelen turistlerin milliyetleri ile ilgili bilgiler bize gelen turistlerin profilini ortaya çıkarmaktadır. Tablolarla ilgili önemli detaylar ve açıklamalar tabloların altında verilecektir.

Turizm sektöründe turizm hizmeti veren otel ve pansiyonlar kadar Alanya'ya turist getiren seyahat acentelerinin da önemi büyüktür. Daha ziyade TÜRSAB ve Alanya Seyahat Acenteleri Derneği Adı altında faaliyet gösteren seyahat acentelerini merkez acenteler ve şube acenteler olarak iki farklı kategoride toplamak mümkündür. Alanya'da 2006 yılında Merkez ve şube olmak üzere 200 seyahat acentesi hizmete vermiştir. Bu seyahat acentelerinin bir kısmı sadece Rent A Car hizmeti vermektedir.

Antalya turizm alanında daha ziyade deniz ve tatil turizmi ile adından bahsedilen bir ülke olarak kabul görmektedir. Doğu Akdenize uzanan marine ve bakım yerlerinin yeterli olmaması, kongre turizmi açısından yapılan çalışmaların daha yeni olması ve çalışmaların uzun yıllar alması alternatifleri kısıtla-maktadır. Son yıllarda yabancıların konut almasının serbest bırakılması ve bölgenin kış iklim koşullarının uygun olması Alanya ve çevresini yabancılar için sürekli bir ikamet merkezi haline getirmeye başlanması kış aylarında açık olan otellerin sayısını da arttırmaktadır. Ancak kış turizmi açısından alternatifleri de bulunan Antalya'da bu alanda yeterli çalışma yapılmamıştır. Alanya'nın Saklıkent gibi bir Turizm Merkezi kazanması açısından önem arz eden ve bir Turizm Bölgesi olarak ilan edilen Akdağ Kayak Merkezinin ne yazık ki bu güne kadar ne yolu tamamlanmış ne de henüz olumlu bir çalışma yapılmıştır.